دوره منشی گری

محصولات و بسته های آموزشی

محصول آموزشی آداب معاشرت و تشریفات ویژه منشی/مسئول دفتر VIP

فرصت محدود تا پایان همین ماه !

آموزش آداب معاشرت و منشی گری

بسته جامع و غیر حضوری آموزش منشی گری و مسئول دفترVIP

فرصت محدود تا پایان همین ماه !

آموزش منشی گری

©1398- این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و به مدیریت حسین شیردل فعالیت می کند. مجموعه راهمند به سازمان‌های دولتی و شرکت‌های بین المللی در قالب آموزش حضوری (در محل کار شما_تمام نقاط کشور) و آموزش غیرحضوری (بسته آموزشی) متناسب با نیاز کارکنان شما در زمینه مشاغلی چون منشی گری، مسئول دفتر و انبارداری حرفه‌ای خدمات خود را ارائه می‌دهد.