دوره حضوری VIP آموزش رفتار سازمانی (سرفصل+هزینه+مدرس+جزوه)

دوره حضوری VIP آموزش رفتار سازمانی (سرفصل+هزینه+مدرس+جزوه) اگر امروز به [...]

مهمترین اصطلاحات نگارشی در نامه اداری – آموزش نامه نگاری و آیین نگارش

مهمترین اصطلاحات نگارشی در نامه اداری – آموزش نامه نگاری [...]

کلمات پرکاربرد و جملات کلیدی و قلمبه سلمبه در نامه نگاری اداری

کلمات پرکاربرد و جملات کلیدی و قلمبه سلمبه در نامه [...]

معنی و کاربرد ” به استحضار می رساند و”مراتب جهت استحضار” در نامه نگاری اداری

به استحضار می رساند در نامه های اداری یکی از [...]

ثبت نام دوره رفتار سازمانی VIP- سرفصل+ مدرس کارگاه

دوره رفتار سازمانی یکی از مهمترین مباحث مهم در آموزش [...]

دوره آنلاین( مجازی) نامه نگاری و مکاتبات اداری حرفه ای و VIP- ثبت نام

دوره آنلاین( مجازی) نامه نگاری و مکاتبات اداری حرفه ای [...]

برگزاری دوره آموزش مکاتبات اداری و آیین نگارش VIP (نامه نگاری)

برگزاری دوره آموزش مکاتبات اداری و آیین نگارش (نامه نگاری) [...]

دوره مسئول دفتر مدیر عامل VIP – کامل ترین دوره آموزشی

دوره مسئول دفتر مدیر عامل VIP - کامل ترین دوره [...]

عنوان

Go to Top