برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی

برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی دوره [...]

کلاس های آموزشی مسئول دفتری مدیر عامل- ثبت نام دوره

کلاس آموزش مسئول دفتری مدیر عامل -ثبت نام دوره تخصصی [...]

آموزش بایگانی و دفتر داری حرفه ای (آموزش بایگانی حرفه ای)

آموزش بایگانی و دفتر داری حرفه ای (آموزش بایگانی حرفه [...]

برگزاری دوره تخصصی (VIP )آموزش منشی گری و مسئول دفتر-مدرک معتبر (دوره آموزش منشی گری)

  برگزاری دوره تخصصی(VIP) آموزش منشی گری و مسئول دفتر-مدرک [...]

عنوان

Go to Top