• ساعات کاری از ساعت 9 تا 19 تمامی ایام هفته

وظایف مسئول دفتر-دوره آموزش مسئول دفتر حرفه ای

در این فیلم به شرح وظایف مسئول دفتر حرفه ای [...]

دانلود رایگان شرح وظایف منشی و رئیس دفتر

  دانلود رایگان شرح وظایف منشی و رئیس دفتر مهترین [...]

شرح وظایف مسئول دفتر (وظایف رئیس دفتر)-وظایف دفتردار

شرح وظایف مسئول دفتر (وظایف رئیس دفتر)-وظایف دفتردار     [...]

عنوان

برگشت به بالا