منشی آماده به کار (آماده به کار منشی)چه توانایی هایی باید داشته باشد؟

منشی آماده به کار (آماده به کار منشی)چه توانایی هایی [...]