دانلود نمونه سوال مسئول دفتری با جواب(مصاحبه، استخدامی)

سوالات مسئول دفتری یکی از بهترین ملاک های خوب و مفید برای ارزیابی افرادی است که جهت تکمیل اطلاعات خود و یا انجام مصاحبه استخدامی اقدام کنند، می باشد.
در این مقاله نمونه سوالات مسئول دفتری را برای ارزیابی مهارت شما قرار داده ایم که شما با استفاده از این نمونه سوالات بتوانید مهارت خود را بررسی و ارزیابی کنید و ضمن اینکه سوال مسئول دفتری می تواند به عنوان نمونه سوالات مصاحبه مسئول دفتر نیز در استخدام پرسنل باتجربه به شمار آید.

 

نمونه سوال مسئول دفتر با جواب

 

1: کدام یک از موارد زیر در خصوص جایگاه مسئول دفتر در چارت سازمانی صحیح می باشد؟د
الف:بعد از معاونت ها
ب:قبل از معاونت ها
ج: قبل از مدیر عامل
د: بعد از مدیر عامل

2: کدام یک از موارد زیر جزو وظایف یک مسئول دفتر نمی باشد؟الف

الف: مدیریت بر معاونت های سازمان
ب: نظارت بر فعالیت پرسنل خدمات
ج: نامه ها و مکاتبات اداری
د: رسیدگی به ارباب رجوع، پذیرایی و راهنمایی آنها

3: مهمترین مهارتی که یک مسئول دفتر باید داشته باشد چیست؟د
الف:آَشنایی به زبان انگلیسی
ب:آَشنایی با اتوماسیون اداری
ج: آشنایی و مهارت در کار با کامپیوتر، اینترنت
د: مهارت ارتباطی و آداب معاشرت

4: کدام یک از موارد زیر معرف شخصیت یک مسئول دفتر نمونه می باشد؟الف
الف: اهمیت به جزئیات کاری
ب:اهمیت به کلیات کار
ج: اهمیت به انجام کار های زیاد
د: اهمیت به انجام کار های مهم

5: کدام یک از موارد زیر در هنگام ارتباط با مدیر صحیح نیست؟ب
الف:داشتن ارتباط چشمی و بازخورد
ب: بیان مسائل و موضوعات شخصی
ج:عدم شتاب و عجله در صحبت با مدیر
د: دست پر رفتن نزد مدیر(همراه داشتن دفترچه یا کارتابل)

6: کدام یک از موارد زیر جزو آداب مکالمات تلفنی نیست؟ ب
الف: بعد از 2 بار زنگ خوردن تلفن را برداشتن
ب: تلفن را سریع برداشتن
ج: ابتدا سلام دادن
د: لبخند در ابتدای مکالمات

7: کدام یک از ابزار های زیر برای تنظیم جلسات و قرار ملاقات ها کاربردی است؟ج
الف: excel
ب:email
ج: Calendar – Google
د: گزینه الف و ب

8: کدام یک از موارد زیر جزو ارکان جلسه نیست؟د
الف:اعضا جلسه
ب: مکان جلسه
ج:دستور جلسه
د:صورتجلسه

9: کدام یک از موارد زیر جزو ارکان صورتجلسه نیست؟د
الف: زمان جلسه
ب:مکان جلسه
ج: تصمیمات اتخاذ شده
د:پذیرایی در جلسه

10: بعد از چه شخصی مسئول دفتر مجاز به تهیه و تدوین صورتجلسه می باشد؟الف
الف: دبیر جلسه
ب: مدیرعامل
ج: میهمان جلسه
د:معاون مدیر عامل

11: منظور از رونوشت در نامه نگاری رسمی و اداری چیست؟الف
الف: اسناد و مدارک همراه نامه
ب:مشخصات افرادی که نامه به آنها نیز ارسال خواهد شد.
ج: مشخصات سازمان
د:مشخصات فرستنده نامه

12: کدام یک از موارد زیر از جمله نشانه های ممنوع در نامه نگاری رسمی است؟ج
الف:استفاده از ویرگول
ب: استفاده از پرانتز
ج: استفاده ازعلامت سوال
د:استفاده از نقطه ویرگول

13: بهترین رنگ سازمانی برای محیط های رسمی چه رنگی است؟ج
الف: رنگ سیاه
ب:رنگ سفید
ج:رنگ سرمه ای
د:رنگ صورتی

14: کنترل کدام یک از بخش های زیر مستقیما زیر نظر مسئولین دفاتر می باشد؟ج
الف:معاونت ها
ب: پرسنل زیر نظر مدیرعامل
ج:پرسنل خدمات و پذیرایی
د:پرسنل نگهبانی

15: تنخواه چیست؟الف
الف: مبلغی است که جهت امور جاری سازمان در اختیار مسئولین دفاتر و یا تنخواه گردان قرار می گیرد.
ب: به کلیه اسناد و مدارک سازمان که باید تحت نظر مسئول دفتر مدیریت شود تنخواه گفته می شود.
ج: کلیه مخارج سازمانی را تنخواه گویند.
د:کلیه وجوهی است که توسط بخش حسابداری بررسی می شود و بعد از تایید در اختیار تنخواه گردان قرار می گیرد.

16: کدام یک از موارد زیر از وظایف منشی جلسه نمی باشد؟د
الف: تهیه دعوتنامه برای هر یک از اعضا
ب: بایگانی سوابق
ج: تنظیم صورتجلسه و به امضاء رساندن آن
د: حق رای

17: مهمترین ویژگی اخلاقی یک مسئول دفتر………. اوست.ج
الف: صبرو شکیبایی
ب: وقت شناسی
ج:رازداری
د: جزئی نگر

18: جعبه ای است چند طبقه که نامه ها و اسناد جاری مورد بررسی در آن قرار داده می شود.الف
الف: کازیه
ب: کارتابل
ج:کارتن بایگانی
د: قفسه های بایگانی

19: کدام مورد جزو ارتباط عمودی از بالا به پایین نیست؟ج
الف: آیین نامه
ب: دستور
ج: گزارش
د: سخنرانی

20: به پرونده هایی که هر روزه با آن سروکار داریم چه می گویند؟الف

الف: پرونده های جاری
ب: پروند ه های نیمه جاری
ج: پرونده های راکد
د: پرونده های رایج

21: گزارش نویسی عبارت است از:الف
الف: انتقال اطلاعات، رویداد ها و …….. به مقامات بالا
ب: ارسال اطلاعات توسط فرستنده و درک آن توسط گیرنده
ج: فن نگارش اطلاعات، رویداد ها، جزئیات با رعایت ترتیب و توجه به رعایت دستور زبان و…
د: همه موارد

22: اسناد و پرونده های یک سازمان چگونه طبقه بندی می شوند؟د
الف: بر مبنای یک شاخص معین مثل اسم افراد
ب: بر مبنای موضوع و مفاد آن
ج: بر مبنای تاریخ ، شماره سند، نام موسسه
د: همه موارد

23: از رایج ترین و اصولی ترین روش بایگانی مکاتبات اداری به شمار می رود؟الف
الف:روش موضوعی
ب: روش اسمی
ج: روش تاریخی
د: روش الفبا

24: اندازه قطع بزرگ A4 چند میلی متر است؟د
الف:299*210
ب: 297*210
ج: 296*210
د:297*212

25:کلیه نامه های وارده به سازمان به واحد ………ارسال و در صورت لزوم رسد اخذ می شودالف

الف: دبیرخانه

ب: روابط عمومی

ج:کارگزینی

د: بایگانی

دوره آموزش مسئول دفتر و منشی گری

ثبت نام دوره مسئولین دفاتر:

02122445406

09120561585

دانلود رایگان  pdfنمونه سوال مسئول دفتر