ثبت نام دوره رفتار سازمانی VIP- سرفصل+ مدرس کارگاه

دوره رفتار سازمانی یکی از مهمترین مباحث مهم در آموزش [...]

مدرس رفتار سازمانی و مهارت های ارتباطی- حسین شیردل

  مدرس رفتار سازمانی و دوره آموزشی مهارت های ارتباطی-حسین [...]

برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی

برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و رفتار سازمانی دوره [...]

عنوان

Go to Top