• ساعات کاری از ساعت 9 تا 19 تمامی ایام هفته

آموزش زبان بدن به منشیان و مسئولان دفاتر ،شرکت ها ،ادارات و…(زبان بدن در منشی گری)

آموزش زبان بدن به منشیان و مسئولان دفاتر ،شرکت ها [...]

برگزاری دوره تخصصی (VIP )آموزش منشی گری و مسئول دفتر-مدرک معتبر (دوره آموزش منشی گری)

  برگزاری دوره تخصصی(VIP) آموزش منشی گری و مسئول دفتر-مدرک [...]

عنوان

برگشت به بالا