دانلود رایگان فایل( فرم) اکسل دفتر اندیکاتور

در ادارات و شرکت ها برای نامه های فرستاده و رسیده از دفتراندیکاتور استفاده می کنند که امروزه با توجه به سیستمی شدن امور اداری  و برای سهولت استفاده و عدم نیاز به دفتر کاغذی ما فرم خام دفتر اندیکاتور را برای استفاده شما عزیزان قرار داده ایم.

 

دفتر اندیکاتور چیست؟

 

دفتر اندیکاتور دفتری است که کلیه اطلاعات نامه های وارده، صادره و داخلی سازمان در آن ثبت می شود.

از این دفتر به منظور مراجعه بعدی به سوابق و مکاتبات سازمان ها و یا واحد های سازمان ها با یکدیگر، استفاده می شود. و به آن «دفتر ثبت» نیز گفته می شود.

 

نمونه ای از یک دفتر اندیکاتور( نامه های وارده) و مشخصات آن

فایل خام دفتر اندیکاتور

دانلودفایل اکسل دفتر اندیکاتور

 

شماره رديف

منظور، شماره انديكاتور است كه از ابتداي سال با شماره يك آغاز مي گردد و هريك از نامه هاي

وارده و يا صادره ابتدا به ساكن (نامه هايي كه بدون سابقه قبلي تهيه شده اند) ، به يكي از اين

شماره ها اختصاص پیدا می کند  و در پايان سال نيز به هرعددي كه ختم شود به اصطلاح دفتر

انديكاتور بسته مي شود و مجددا در سال بعد از دفتر انديكاتور جديد با شماره (يك )  شروع و آغاز

به كار می شود. به شماره رديف، شماره ثبت نيز می گویند.

 

تاريخ ورود : ·

منظور ازتاريخ، روز، ماه و سال (…/…./… ) ورود ثبت نامه هاي وارده است . در حقيقت نشان دهنده

تاريخ ورود نامه ها  به سازمان يا ارگان مربوطه است .

شماره و تاريخ نامه وارده : ·

در اين ستون نيز هر نامه وارد هاي كه داراي شماره و تاريخ باشد، ذكر می گردد،  و چنانچه نامه وارده

فقط داراي تاريخ و فاقد شماره باشد (مانند نامه های اشخاص حقيقي)  به ذكر تاريخ اكتفا مي گردد.

وارده از صادره به:

اين ستون هم اختصاص به نام مرجعي درد كه به سازمان، نامه ارسال داشته  است.( مثل نامه هاي

وارده كه از اشخاص و يا سازمان ها و يا واحدها به دست ما مي رسد) که در اين صورت نام فرستنده

در قسمت بالای این ستون ذکر می گردد تا مفهوم« وارده از» مشخص گردد.

چنانچه نامه صادره باشد، نام مرجعي كه نامه صادره را دريافت خواهد نمود، در قسمت پايين اين ستون در جلوی عبارت (صادره به ) درج می گردد.

 

موضوع نامه : ·

در اين ستون ، خلاصه اي از شرح يا اطلاعات اصلي نامه كه بيانگر محتواي نامه وارده يا صارده

باشد نوشته می شود.

 

تعداد پیوست:

به دو ستون وارده و صادره تقسيم شده است و تعداد بر گ هاي پيوست نامه وارده در ستون وارده و

تعداد برگ هاي پيوست نامه صادره در ستون صادره نوشته می شود.

ارجاع به:

منظور از ايجاد اين ستون در دفتر انديكاتور نيز، محل تشخيص نامه های  وارده جهت اطلاع يا اقدام

مي باشد كه اسامي واحدهاي درون سازمان و يا اشخاص مسئول گيرنده نامه های وارده جهت اقدام

را مشخص مي نمايد .

 

تاريخ صدور : 

اين ستون فقط اختصاص به نامه های صادره دارد و تاريخ صدور نامه در آن نوشته می شود.

رونوشت به :

اين ستون نيز اختصاص به نامه های  صادره دارد و در صورتي كه نامه اي علاوه بر گيرنده اصلي،

گیرنده های دیگری (گیرنده های رونوشت) داشته باشد نامه گيرندگان رونوشت در اين ستون ذكر

مي گردد .

 

شماره قبل دفتر اندیکاتور

 

اين ستون اختصاص به شماره های قبلی، صفحه های قبل دفتر انديكاتور دارد . به اين ترتيب كه مواردي وجود دارد كه نامه وارده يا صادره سازمان دارای سابقه قبلی مي باشد و اين مطلب به هنگام مطالعه متن نامه های وارده ضمن رویت عبارت هایی نظیر «پیرو» و یا «بازگشت» مشخص می گردد.

در این صورت می بایست، هنگام ثبت آن نامه در دفتر اندیکاتور و در ادامه اقدامات قبلی، شماره اندیکاتور قبلی نامه دارای سابقه را در ستون مشخص کنیم.

 

شماره بعد دفتر اندیکاتور

اين ستون اختصاص به شماره های بعدی صفحه های بعد دفتر اندیکاتور دارد. به اين ترتيب كه مواردي وجود دارد كه نامه وارده يا صادره سازمان سابقه بعدی دارد و اين مطلب هنگام مطالعه نامه  وارده و ضمن رویت  عبارت هایی نظیر «پیرو» و یا «بازگشت» مشخص می گردد. در این صورت می بایست هنگام ثبت نامه در دفتر اندیکاتور سابقه بعدی را در ستون « شماره بعد» ثبت نماییم.

شماره پرونده

در اين ستون شماره و يا كد پروند های كه نامه وارده و يا نسخه بايگانی نامه صادره كه در نهايت در

آن بايگانی خواهد شد نوشته می شود.

⇓برای دانلود دفتر اندیکاتور در قالب فرمت اکسل روی گزینه زیر کلیک کنید.⇓

«دانلود دفتر اندیکاتور با فرمت excel»

 

حجم فایل :  101 کیلوبایت

 

منبع: وب سایت راهمند

 

موفق باشید.