لیست دوره های آموزشی امور اداری و منابع انسانی شرکت ها و سازمان ها

گذراندن دوره‌های آموزشی امور اداری و منابع انسانی (ویژه کارکنان و کارمندان و پرسنل شرکت های خصوصی و دولتی) برای هر شرکت و سازمانی از الزامات حرفه ای شدن است.
مجموعه راهمند با هدف توانمند سازی پرسنل و کارمندان شرکت ها، ادارات و سازمان ها فعالیت خود را آغاز نموده است. که می‌توانید این دوره‌ها را در مرکز آموزشی راهمند با کمترین هزینه بگذرانید.

 

برای دریافت اطلاعات کلی دوره‌های زیر و همچنین شرکت در دوره‌ها در مجموعه و همچنین سازمان شما با ما در تماس باشید.

021-22445406

09120561585

لیست دوره های آموزشی امور اداری و منابع انسانی شرکت ها و سازمان ها

1: دوره آموزشی منشی گری و مسئولین دفاتر مدیر عاملدوره آموزش مسئول دفتر و منشی گری

مدت زمان آموزش: 12 ساعت بصورت حضوری
زمان برگزاری: در دو روز جمعه هر ماه
مخاطبان دوره: کلیه کارمندان، مسئولین دفاتر، منشیان، مدیران و علاقه مندان

سرفصل های دوره:

-شناخت شغلی و سازمانی، شرح وظایف و آشنایی با ویژگی های شخصیتی
-آموزش مهارت های ارتباطی
-آموزش آداب معاشرت و تشریفات اداری و رسمی
-آموزش نامه نگاری و آیین نگارش نامه های رسمی و اداری
-آموزش فنون بایگانی
-آموزش مهارت های کامپیوتری و اینترنتی
-آموزش تنظیم قرار ملاقات ها و جلسات و برنامه ریزی
-شناخت و آموزش مهارت های فردی ویژه مسئولین دفاتر
-آموزش ظاهر و پوشش
-شناخت تشریفات پذیرایی VIP
و…

 

2: دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداریدوره آموزش مکاتبات اداری و نامه نگاری

مدت زمان آموزش: 7 ساعت بصورت حضوری
زمان برگزاری: در یک روز
مخاطبان دوره: کلیه کارمندان، پرسنل امور اداری و علاقه مندان

سرفصل های دوره:

– آشنایی با انواع نوشته ها و نامه های اداری و رسمی
– طبقه بندی نامه ها براساس سطح سازمانی، زمان و حساسیت
– شناخت چگونگی آغاز نگارش نامه، محتوای نامه و پایان دادن به نامه
– شناخت ادبیات نامه نگاری رسمی و اداری
– شناخت ساختار و اجزای نامه های اداری
– آشنایی با اصطلاحات تخصصی در نامه نگاری
– آموزش آیین نگارش و ویرایش نامه
– آشنایی و معرفی نرم افزار نگارش مکاتبات اداری
– شناخت صورتجلسه، دستورجلسه، بخشنامه و گزارش نویسی

3: دوره آموزشی آداب معاشرت و تشریفات در محیط کارآموزش مسوول دفتر و منشی گری

مدت زمان آموزش: 7 ساعت بصورت حضوری
زمان برگزاری: در یک روز جمعه بصورت هر ماه
مخاطبان دوره: کلیه کارمندان، پرسنل امور اداری و علاقه مندان

سرفصل های دوره:

-شناخت اهمیت آداب معاشرت و تشریفات در محیط کار
-شناخت نکات و تکنیک های موثر در آداب معاشرت
-آداب معاشرت با مدیر، همکاران و مشتریان و میهمانان
-آداب مکالمات تلفنی
-آداب ظاهر و پوشش قدرتمند
-آداب تعریف، انتقاد
-آداب و تشریفات پذیرایی VIP
-آداب جلسات و قرار ملاقات ها
و…

بر حسب نیاز شما و سازمان شما

4: دوره آموزشی آداب مکالمات تلفنی دوره آموزشی مکالمات تلفنی و پرسنل پذیرش

مدت زمان آموزش: 7 ساعت بصورت حضوری
زمان برگزاری: در یک روز بصورت حضوری
مخاطبان دوره: کلیه کارمندان، پرسنل امور اداری، پرسنل واحد پذیرش، بازاریاب و علاقه مندان

سرفصل های دوره:

-شناخت اصول اولیه در مکالمات تلفنی
-آموزش بازاریابی تلفنی و جذب مشتری
-آشنایی با شیوه‌های معرفی خود پشت تلفن
-آموزش آداب معاشرت قبل ازشروع مکالمه، آغاز مکالمه، هنگام مکالمه و پایان مکالمه
-آموزش آداب گذاشتن تلفن روی حالت انتظار
-آموزش به توافق رسیدن و مذاکرات تلفنی
– نحوه ارتباط صحیح با تلفن همراه
– آداب برخورد با شکایات و مراجعان ناراضی پشت تلفن
-آموزش نحوه آمادگی خود و محیط در مکالمات تلفنی

5: دوره آموزشی آموزش پرسنل خدمات، پذیرایی و تشریفات پذیراییدوره آموزشی پرسنل خدمات تشریفات پذیرایی

مدت زمان آموزش: 12 ساعت بصورت حضوری
زمان برگزاری: در دو روز بصورت حضوری
مخاطبان دوره: کلیه پرسنل خدمات، تشریفات و سرپرستان خدماتی

سرفصل های دوره:

فنون پذیرایی، تشریفات و آبدارخانه
-ظاهر و پوشش فردی نیروهای خدمات
-نظافت و بهداشت (محیط، ابزار، فردی)
-ایمنی در محیط کار
-آداب معاشرت حرفه ای

 

 

همین حالا

برای دریافت اطلاعات کلی دوره‌های زیر و همچنین شرکت در دوره‌ها در مجموعه و همچنین سازمان شما با ما در تماس باشید.

۰۲۱-۲۲۴۴۵۴۰۶

۰۹۱۲۰۵۶۱۵۸۵

منبع : مجموعه راهمند