در این فیلم به شرح وظایف مسئول دفتر حرفه ای می پردازیم.

برای شناخت و آشنایی کامل با شغل مسئول دفتر حرفه ای و آشنایی با مهارت های مورد نیاز یک مسئول دفتر می توانید در دوره آموزش مسئول دفتر حرفه ای شرکت کنید.

 

 

برای شرکت در دوره مسئول دفترحرفه ای و شناخت وظایف مسئول دفتر همین حالا با ما تماس بگیرید.

 

021-22445406

09120561585

 

کلاس آموزش مسئول دفتری