برگزاری دوره آموزشی مسئول دفتر (VIP)- آموزش روسای دفاتر مدیران(مدیرعامل)

برگزاری دوره آموزشی مسئول دفتر (VIP)- آموزش روسای دفاتر مدیران(مدیرعامل)   [...]

آموزش نکات طلایی ویژه منشی تلفنی (آموزش مکالمه تلفنی )

آموزش نکات طلایی ویژه منشی تلفنی (آموزش مکالمه تلفنی ) [...]

آموزش زبان بدن به منشیان و مسئولان دفاتر ،شرکت ها ،ادارات و…(زبان بدن در منشی گری)

آموزش زبان بدن به منشیان و مسئولان دفاتر ،شرکت ها [...]

برگزاری دوره تخصصی (VIP )آموزش منشی گری و مسئول دفتر-مدرک معتبر (دوره آموزش منشی گری)

  برگزاری دوره تخصصی(VIP) آموزش منشی گری و مسئول دفتر-مدرک [...]

شرح وظایف مسئول دفتر (وظایف رئیس دفتر)-وظایف دفتردار

شرح وظایف مسئول دفتر (وظایف رئیس دفتر)-وظایف دفتردار     [...]

عنوان

Go to Top