کتاب اصول نامه نگاری اداری 
نامه نویسی یک بخش بسیار مهم از زندگی شغلی است. خوب نامه نوشتن می تواند کارایی و اثربخشی شرکت ها وسازمانها را افزایش دهد.برای مهارت در ایجاد ارتباط نیازی به انبوهی از کلمات نیست. همه ما می توانیم مهارتمان را در نامه نوشتن افزایش دهیم البته اگر به خاطر داشته باشیم که ارتباط موثر بیش از آنکه به دادن اطلاعات اضافی به خواننده بستگی داشته باشد, به “درک” درست او از مطلب بستگی دارد …
مشخصات فایل:
عنوان: اصول نامه نگاری اداری
تعداد صفحات: 39
زبان: فارسی

جهت دانلود  pdf رایگان کتاب اصول نامه نگاری و آیین نگارش اینجا کلیک کنید.